PRZEMOC WOBEC SŁUŻB MEDYCZNYCH MUSI SIĘ SKOŃCZYĆ

Przemoc, ofiarami której padają pacjenci i pracownicy służb medycznych, jest jednym z najpoważniejszych (choć często zapomnianych) wyzwań przed jakim stoją dziś organizacje humanitarne. Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca prowadzi globalną kampanię, celem której jest poprawa bezpieczeństwa i umożliwienie skutecznego świadczenia usług medycznych podczas konfliktów zbrojnych i innych sytuacji zagrożenia.

Problem

Fallujah, Iraq, 13 September 2004. This ambulance was destroyed in an attack, killing the driver, two nurses and the five wounded people it was transporting to hospital.
Przemoc nieuchronnie związana z konfliktami i przewrotami na całym świecie zakłóca działanie systemów opieki zdrowotnej wtedy, gdy są one najbardziej potrzebne. Cywile i żołnierze walczących stron umierają od obrażeń, które w innych okolicznościach nie byłyby śmiertelne.
Więcej informacji

W kierunku rozwiązania

Sytuacja może się poprawić, jeśli władze, strony konfliktów, instytucje służby zdrowia i organizacje humanitarne zastosują praktyczne rozwiązania.
Więcej informacji